MeetUp

Eind 2017 zijn de eerste twee co-creatiesessies georganiseerd en op 26 maart 2018 is bij één van de groeiondernemers Julia’s in de Concept Building in Amsterdam de MeetUp met een grote groep van 60 Groeiondernemers / ING medewerkers georganiseerd. Zie voor een impressie onderstaande video.

De mensen die het direct betreft, groeiondernemers en beschikbare medewerkers uit het grootbedrijf, pakken gezamenlijk het vraagstuk aan “Hoe kan het dat op de ene plek bij de verschillende grote bedrijven personeel beschikbaar komt en op de andere plek bij groeibedrijven er een groot tekort is aan personeel?” Direct gevolgd door “En hoe pakken we dat aan?” Hiervoor worden zogenaamde MeetUps georganiseerd waar ondernemers en medewerkers in co-creatiesessies de vraagstukken aanpakken en tot aanpakken komen. Het platform voor groeiondernemers Port4Growth pakt samen met ondernemers, medewerkers en partners deze acties weer op.