Marker

Totally Optimized Projects

Hans Vonk is ruim 30 jaar ondernemer. Zijn betrokkenheid is vooral gericht op wat projecten succesvol maken.

Projecten worden vaak als niet succesvol aangemerkt zodra er sprake is van een budget- en/of tijd overschrijding. Op basis van dit criterium kunnen bijna alle projecten als niet succesvol worden bestempeld. Veel projecten worden vroegtijdig beëindigd.

Verwachtingen ten aanzien van budgetten en tijd worden vaak in een vroeg stadium, op basis van nog minimale informatie, afgegeven. De vraag wat het project gaat opleveren wordt amper gesteld en de baten dienen alleen ter onderbouwing van de business case en het verkrijgen van het budget om de uitvoering te kunnen starten. Zodra er voldoende baten bedacht zijn om de kosten te rechtvaardigen. Hierdoor worden vele baten niet geïdentificeerd en slechts bij toeval geleverd.

Met QSM heeft Hans in haar ruim 40-jarig bestaan een belangrijke bijdrage geleverd om opdrachtgevers en management, zowel vooraf als tijdens de uitvoering van projecten, te voorzien van realistische verwachtingen ten aanzien van budget, tijd en kwaliteit.

Als we kijken naar de kosten en opbrengsten dan levert slechts een klein percentage van de projecten meer op dan dat zij kosten. Dit heeft alles te maken met de primaire focus op de kosten en niet op de baten. Dit betreft zowel IT als niet-IT-projecten. Vooral de projecten van de overheid komen in het nieuws omdat zij verplichte transparantie moet betrachten. Particuliere organisaties hebben deze verplichting niet, maar daarvoor gelden dezelfde lage percentages.

Veranderprojecten zijn alleen succesvol wanneer de volledige waarde wordt geleverd.
Uiteindelijk is geen enkele opdrachtgevers geïnteresseerd in veranderprojecten of in de levering van software, het gaat erom wat ze er mee kunnen en wat het voor de uitvoering oplevert.

Het onderliggend probleem is dat opdrachtgever vaak niet in staat zijn om hun definitie van wat succes expliciet kunnen maken. Het blijft vaak bij ideeën in de hoofden van verschillende mensen. Zodra deze ideeën expliciet zijn gemaakt dan komt er veel consensus onder de opdrachtgevers en wordt duidelijkheid wat een veranderproject moet opleveren en in welke volgorde.

TOP leidt uw medewerkers op om op basis van een bewezen methode expliciet de gewenste uitkomsten te beschrijven. Uitkomsten geven een expliciet beschrijving hoe de operatie er in de toekomst uit gaat zien, wat de onderlinge afhankelijkheden tussen deze uitkomsten zijn en wat daarmee de juiste volgorde van implementatie is.

Deze methode is dé basis voor het succes van elk veranderproject.
Hoe kun je succesvol zijn als je niet precies weet wat succes voor je opdrachtgever betekent?

Start e-mailcontact